.

primavera 2010

Aquesta primavera ha estat prou destacable pel que fa a observacions de migradors escassos a la comarca. Aquest és un recull de les observacions més interessants:

- es mostren bàsicament les observacions d'espècies escasses o rares, i només en algun cas es destaquen observacions d'interès fenològic o numèric

- en vermell estan marcades les espècies més rares o irregulars

- els números entre parèntesis a la dreta del nom d'algunes espècies indiquen (nombre d'observacions d'aquesta primavera / nombre d'observacions històriques totals a la comarca)ànec xiulador Anas penelope (1/~15)

- 2 exs al Pantà de Sau el 25/03/2010 (R.Bastida)


ànec cuallarg Anas acuta (1/~13)

- 8 exs al Pantà de Sau el 25/03/2010 (R.Bastida)


ànec cullerot Anas clypeata

- 2 exs al Pantà de Sau el 25/03/2010 (R.Bastida)

- 10 exs al Ter a la Devesa (Manlleu) el 27/03/2010 (R.Jutglà)

- 6 exs al Ter a Rocacorba (Manlleu) el 30/03/2010 (R.Prat)

- 1 mascle al Raurell (Folgueroles) el 04/05/2010 i 05/05/2010 (J.Puig; X.Higueruelo)


xarrasclet Anas querquedula

- 7 exs al Pantà de Sau el 06/03/2010 (M.Raurell i M.Rodríguez)


cabussó emplomallat Podiceps cristatus

- fins a 2 exs al Pantà de Sau entre el 24/02/2010 i el 08/04/2010 (J.Puig; M.Rodríguez; R.Bastida; M.Raurell; A.García)


martinet menut
Ixobrichus minutus (2/15)

- 1 femella al Ter a Manlleu el 30/03/2010 (M.Rodríguez)

- 1 mascle a la bassa del Ral (Santa Eugènia de Berga) el 14/05/2010 (A.García i J.Mendoza)


martinet ros Ardeola ralloides (3/11)

- 1 ex a Ges a Torelló el 16/04/2010 (J.Baucells)

- 1 ex al Ter a Gallifa el 16/04/2010 (D.Guixé)

- 2 exs al Raurell (Folgueroles) el 02/05/2010 (X.Higueruelo i M.Rodríguez; J.Castellà)


cigonya negra Ciconia nigra (2/>30)

- 6 exs a Vic a les Casasses el 30/03/2010 (M.Rodríguez i R.Jutglà)

- 1 ex a les Gorgues (Santa Maria de Corcó) el 30/05/2010 (D.Vilasís)


trencalòs Gypaetus barbatus (1/5)

- 1 ex a Sant Salvador del Prat (Santa Maria de Besora) el 27/03/2010 (J.Erra)


aufrany Neophron percnopterus

observacions habituals; destaca:

- màxim de 13 exs a l'abocador d'Orís el 21/05/2010 (J.Erra)


voltor negre Aegypius monachus

diversos exemplars dels projectes de reintroducció han estat per la comarca;

- 1 ex a Sant Quirze de Besora el 04/03/2010 (J.Erra)

- 1 ex a Orís el 21/05/2010 (J.Erra); sense marques

- 1 ex a l'abocador d'Orís el 30/05/2010 (J.Castellà)


arpella pàl·lida Circus cyaneus

- 1 ex a Sant Salvador del Prat (Santa Maria de Besora) el 19/03/2010 (J.Erra)

- 2 exs a Sant Salvador del Prat (Santa Maria de Besora) el 28/03/2010 (J.Erra)

- 1 ex a Malla el 12/05/2010 (J.Baucells)


esparver cendrós Circus pygargus

- 1 ex a Sant Salvador del Prat (Santa Maria de Besora) el 03/04/2010 (J.Erra)

- 2 exs al Raurell (Folgueroles) el 12/04/2010 (A.García)

- 1 ex a Sant Quirze de Besora el 04/05/2010 (M.Massana)


àguila daurada Aquila chrysaetos

- 1 ex a Santa Cecília de Voltregà el 14/03/2010 (R.Jutglà)

- 1 ex a Sant Salvador del Prat (Santa Maria de Besora) el 27/03/2010 i 28/03/2010 (J.Erra); més tard passa per Sant Quirze de Besora el 28/03/2010 (M.Massana)


àguila cuabarrada Hieraaetus fasciatus

- 2 exs a la Bòbila (Balenyà) el 14/05/2010 (A.García i J.Mendoza)

àguila pescadora Pandion haliaetus

- 1 ex a Sant Salvador del Prat (Santa Maria de Besora) el 27/03/2010 (J.Erra)

- 1 ex al Ter a Rocacorba (Manlleu) el 20/04/2010 (R.Prat)


falcó cama-roig
Falco vespertinus (1/~25)

- 1 femella al Pla de Sant Francesc (Folgueroles) del 04/05/2010 (J.Puig) al 08/05/2010 (M.Rodríguez)
- 1 femella prop la rotonda de Calldetenes a l'eix el 10/05/2010 (O.Clarabuch); probablement el mateix exemplar dels dies anteriros

(J.Puig)


esmerla Falfo columbarius

- 1 ex a Sant Vicenç de Torelló el 24/02/2010 (Ll.Mir)

- 1 ex a les Basses de la Quintana (Sant Julià de Vilatorta) el 14/03/2010 (R.Jutglà i M.Rodríguez)

- 1 ex al Raurell (Folgueroles) el 15/04/2010 (M.Rodríguez)


grua Grus grus

- més de 114 exs en 3 grups sobre Perafita el 14/03/2010 (R.Baucells)

- més de 50 exs a Sau el 25/03/2010 (J.Bastida)


camesllargues Himantopus himantopus

- 7 exs al Vivet a Taradell el 02/04/2010 (J.Prat)

- fins a 5 exs al Ter a Manlleu el 03/04/2010 i 04/04/2010 (J.Puig; J.Roca; A.Pedro)

- 2 exs als camps inundats del sud de Vic del 03/04/2010 al 13/04/2010 (J.Puig)

- 1 ex al Raurell (Folgueroles) el 04/04/2010 (P.Baucells)

- 2 exs al Raurell (Folgueroles) el 13/04/2010 (A.García, J.Puig) i 14/04/2010 (X.Higueruelo)

- 1 ex prop de Mont-rodon (Taradell) el 17/04/2010 (J.Castellà)

- 3 exs al Ter a Manlleu el 25/04/2010 (A.García)

- almenys 3 exs als camps inundats del sud de Vic el 13/05/2010 i 14/05/2010 (J.Mendoza i A.García)

- 1 ex als camps de Sant Llorenç (Vic) el 26/05/2010 (P.Baucells)


torlit Burhinus oedicnemus

- 1 ex prop el Raurell (Folgueroles) el 19/02/2010 (J.X.Higueruelo)

- 1 ex sobre Santa Maria de Corcó el 25/03/2010 (J.Baucells)

- 1 ex prop Gallifa (les Masies de Voltregà) el 16/04/2010 (D.Guixé)


fredeluga Vanellus vanellus

última observació prenupcial el 19/04/2010 (R.Prat); observació més tardana registrada a Osona


batallaire Philomachus pugnax

- 1 ex als camps inundats del sud de Vic del 14/04/2010 (A.García, J.Puig) al 16/04/2010 (M.Rodríguez)

- fins a 2 exs al Raurell (Folgueroles) del 03/05/2010 (M.Rodríguez, X.Higueruelo) al 05/05/2010 (X.Higueruelo)


becadell sord
Lymnocryptes minimus (1/11)

- 1 ex a la Quintana (Sant Julià de Vilatorta) el 15/04/2010 (MRF)


gamba roja vulgar Tringa totanus

- 1 ex als camps inundats del sud de Vic del 13/04/2010 (J.Puig) al 18/04/2010 (X.Higueruelo)

- 1 ex al Ter a Espadamala (les Masies de Voltregà) el 18/04/2010 (M.Rodríguez)

- 2 exs entre el Raurell (Folgueroles) i la Pineda (Vic) del 07/05/2010 (A.García, M.Rodríguez, R.Jutglà) al 10/05/2010 (J.Puig)

- 1 ex a les Masies de Roda el 12/05/2010 (R.Jutglà)


gamba verda Tringa nebularia

- 1 ex al Gurri al Reixac/les Casasses (Gurb) l'11/04/2010 (M.Rodríguez i R.Jutglà) i el 15/04/2010 (J.Puig)

- 1 ex als camps inundats del sud de Vic del 13/04/2010 (J.Puig) al 17/04/2010 (J.Erra)

- 2 exs al Ter a Espadamala (les Masies de Voltregà) el 18/04/2010 (M.Rodríguez)

- fins a 2 exs entre el Raurell (Folgueroles) i la Pineda (Vic) del 04/05/2010 al 10/05/2010 (X.Higueruelo, M.Raurell, J.Puig...)


valona Tringa glareola

observacions entre el 04/04/2010 i el 07/05/2010 al Raurell (Folgueroles), Gurri (Gurb), camps inundats del sud de Vic, la Bòbila (Balenyà), el Ter a Manlleu, la Pineda (Vic) i Gurb; màxims de 19 exs a la Bòbila el 14/04/2010 i 17 exs al Raurell el 04/05/2010


gavina vulgar Larus ridibundus

observacions del 14/03/2010 a l'11/05/2010 al Raurell (Folgueroles), Ter a Manlleu, Pantà de Sau, Roda de Ter, camps inundats del sud de Vic i a Coromines (Santa Maria de Corcó); màxims de 22 exs a Coromines el 21/03/2010 i 37 exs al Ter a Manlleu el 25/04/2010


gavina cendrosa Larus canus (1/4)

- 1 adult a la Pineda (Vic) del 07/05/2010 (A.García, R.Jutglà) al 14/05/2010 (J.Mendoza i A.García)

(A.García)


fumarell carablanc Chlidonias hybrida (1/7)

- 3 exs al Ter a Rocacorba (Manlleu) el 26/04/2010 (R.Prat)


gaig blau Coracias garrulus (4/39)

- 1 ex a la Guineu (Viladrau) el 09/05/2010 (J.Palau)

- 1 ex a la Guineu (Viladrau) el 19/05/2010 (J.Palau)

- 1 ex a la Guineu (Viladrau) el 31/05/2010 i 01/06/2010 (J.Palau)

- 1 ex prop de Viladrau el 07/06/2010 (J.Baucells)


terrerola vulgar Callandrela brachydactyla (2/6)

- 1 ex als camps de Can Torrents - els Focs (Folgueroles) el 07/05/2010 i 08/05/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex al Raurell (Folgueroles) el 22/05/2010 (M.Rodríguez i R.Jutglà)


oreneta cua-rogenca Hirundo daurica (1/9)

- 2 exs al Pantà de Garet el 17/04/2010


trobat Anthus campestris

- 2 exs a les Masies de Roda el 27/04/2010 i el 04/05/2010 (J.Puig)

- 1 ex als camps de Can Torrents - els Focs (Folgueroles) el 29/04/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex a Sant Quirze de Besora el 30/04/2010 (J.Erra)

- fins a 4 exs als camps de Can Torrents - els Focs (Folgueroles) del 07/05/2010 al 10/05/2010 (M.Rodríguez)


cotxa blava Luscinia svecica (3/16)

- 1 mascle al Ter a Manlleu el 05/03/2010 (M.Rodríguez)

- 1 mascle als camps de Sant Llorenç (Vic) el 23/03/2010 (J.Puig)

- 1 femella al Raurell (Folgueroles) el 10/04/2010 i 11/04/2010 (M.Rodríguez)còlit ros
Oenanthe hispanica

- 1 ex al Pla de l'Aire (Manlleu) el 16/04/2010 (J.Erra)

- 2 exs al trencant de Saderra (Orís) a primers de maig (J.Romero)

- 1 ex als camps de Can Torrents - els Focs (Folgueroles) el 07/05/2010 (M.Rodríguez)


merla blava Monticola solitarius

- 1 ex a l'Avenc (Tavertet) el 02/04/2010 (R.Jutglà)


merla de pit blanc
Turdus torquatus

- 1 ex a l'abocador d'Orís el 31/03/2010 (J.Erra)


boscaler pintat gros Locustella naevia (3/19)

- 1 ex al Raurell (Folgueroles) l'11/04/2010 (M.Rodríguez i R.Jutglà)

- 1 ex al Raurell (Folgueroles) el 15/04/2010 (M.Rodríguez)

- 5 exs a la Farga de Bebiè el 07/05/2010 (M.Rodríguezboscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus (8/~30)

- 1 ex al Raurell (Folgueroles) el 29/03/2010 i 30/03/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex al Ter a Manlleu el 04/04/2010 (R.Jutglà i A.García)

- 1 ex a Gurb el 05/04/2010 (R.Jutglà)

- 1 ex al Raurell (Folgueroles) el 10/04/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex a l'aeròdrom de Vic el 15/04/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex al Mèder a Vic el 15/04/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex al Ter a Manlleu el 15/04/2010 i 16/04/2010 (J.Puig)

- 1 ex al Ges a Torelló el 16/04/2010 (J.Baucells)


balquer Acrocephalus arundinaceus

- 1 ex al Ter a Manlleu el 26/04/2010 (A.García)

- 1 ex al Ter a Manlleu el 14/05/2010 (A.García i J.Mendoza)


tallarol emmascarat Sylvia hortensis (3/7)

- 1 ex a Vic del 17/04/2010 al 21/04/2010 (P.Baucells)

- 1 ex a Gurb el 25/04/2010 (R.Jutglà)

- 1 ex al Puig dels Jueus (Vic) el 08/05/2010 (M.Rodríguez)

mosquiter xiulaire
Phylloscopus sibilatrix (6/14)

- 1 ex a Gallifa (les Masies de voltregà) l'11/04/2010 (M.Rodríguez, R.Jutglà)

- 1 ex al Gurri al Reixac (Gurb) el 15/04/2010 (J.Puig)

- 1 ex a la Comella (Manlleu) el 16/04/2010 (J.Erra)

- 2 exs a les Gambires (Torelló) el 18/04/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex al Puig dels Jueus (Vic) el 18/04/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex a la desembocadura del Sorreig (les Masies de Voltregà) el 08/05/2010 (M.Rodríguez, R.Jutglà, D.Carandell, G.Mora)mosquiter ibèric
Phylloscopus ibericus (3/4)

- 1 possible ex al Raurell (Folgueroles) el 19/03/2010 (M.Rodríguez)

- 1 ex al Raurell (Folgueroles) el 29/03/2010 i el 30/03/2010 (M.Rodríguez)

- 1 possible ex al Raurell (Folgueroles) el 10/04/2010 (M.Rodríguez)


llucareta Serinus citrinella

- 3 exs al Molí de Torrellebreta (Malla) el 06/03/2010 (J.Baucells)

- 1 ex a Sant Pere de Torelló el 14/03/2010 (J.Culí)

hortolà Emberiza hortulana

observacions al Raurell del 10/04/2010 al 19/04/2010 (M.Rodríguez) amb un màxim de 14 exs el 12/04/2010 (A.García)

- 4 exs al Puig dels Jueus (Vic) el 07/05/2010 (M.Rodríguez)

(J.Puig)